Teksti suurus:
A A A

Kogu lühike tutvustus

Mittetulundusühing Kaitseliidu Allohvitseride Kogu (edaspidi KL AOK)  on kodanikuühendus kuhu kuuluvad  Kaitseliidu noorem ja vanemallohvitserid. KL AOK  üks peamistest eesmärkidest  on Kaitseliidu allohvitseride omavahelise suhtlemise suurendamine, oma liikmete harimine ja  väljapoole suunatud ürituste läbiviimine. Oma tegemistes paneme suurt rõhku  Kaitseliidu vabatahtlike   allohvitseride nõustamisele väljaõppe,  teenistus ja karjääriküsimustes. Samuti viime  läbi ühiseid vabaaja üritusi nagu kino ja muuseumikülastused ning osaleme erinevatel spordi ja laskevõistlustel.
Tihedat koostööd teeme teiste mittetulundusühingutega nagu MTÜ Mereväe allohvitseride klubi ja  MTÜ Eesti vigastatud võitlejate ühing.